Sprog

  • Dansk
  • English
  • Русский
 
Produkter fra Dansk Energi
Automation A/S

- STYRING, REGULERING OG OVERVÅGNING

 
 
 
Styring af kedelanlæg
 

 

 

Dansk Energi Automation A/S fremstiller komplette styre- og overvågningssystemer til kedelanlæg.

Vores automationsløsninger kan skræddersyes til at håndtere enhver styre- og overvågningsopgave i et kedelanlæg. Nedenstående er en oversigt over de fleste af de processer, vi har arbejdet med og som vi har integreret i vores løsninger.

·         Vandforsyningsanlæg / komplette vandværker

·         Fødevandsbehandling

·         Kemikaliedosering

·         Niveauregulering af vandstand i kedler

·         72 timers vagtfri overvågning

·         Brændstofforsyning

·         El-tracing

·         Vekslere

·         Automatisk kedelrensning

·         Udpumpnings- / trykforøgeranlæg

·         Kaskade ind-/udkobling af kedler

 

 

 

http://dea-as.dk/sites/default/files/styk_left.png
http://dea-as.dk/sites/default/files/styk_right.png